Konsultativa tjänster

Alla konsultativa tjänster utförs med utgångspunkt från ett gemensamt skriftligt avtal.

Markprojektering

Tillsammans med beställaren projekterar vi fram hur grönytor, gångvägar, planteringar och växter ska planeras och samverka för att få bästa utomhusmiljön för de boende.

Skötselplanering

Tillsammans med beställaren upprättar vi en skötselplan över hur grönytor, planteringar och växter ska underhållas för att få bästa möjliga förutsättningar.