Övriga tjänster

Alla övriga arbeten nedan utförs med utgångspunkt från ett gemensamt skriftligt avtal, ritningar och skisser.

Bortforsling av material

Vi utför utställning/leverans av flak/container för lastning, hämtning och bortforsling av material.

Garagesopning

Vi utför maskinsopning av garage, manuell framsopning vid behov, högtryckspolning av tak och väggar vid behov.

Höst- och vårstädning

Vi utför utställning/leverans av flak/container i samband röjning/städning.

Linjemålning

Vi utför linjemålning för avspärrningszoner, parkeringsrutor och övergångsställen.

Stängsel- och staketarbeten

Vi monterar och sätter upp nätstängsel och trästaket.

Uppsättning/borttagning av julgran

Vi sätter upp föreningens julgran, monterar julbelysningen och ansluter den till befintligt elnät. Efter julfirandet kopplar vi ur julbelysningen, demonterar den och forslar sedan bort julgranen till återvinningsstationen. Vi samlar även in alla medlemmarnas julgranar!