Säkerhetsröjning/fällning

Alla säkerhetsarbeten nedan utförs med utgångspunkt från ett gemensamt skriftligt avtal, ritningar och skisser.

Säkerhetskapning/fällning

Vi utför kapning av trädgrenar och även hela träd innanför och utanför prioriterat område.

Säkerhetsröjning

Vi utför röjning av sly innanför och utanför prioriterat område.