Sandsopning/sandupptagning

Alla sandsopning- och sandupptagningsarbeten uförs med utgångspunkt från ett gemensamt skrifligt avtal, ritningar och skisser.
Vi uför bortforsling av sanden till återvinningscentral.

Garagesopning

Vi uför maskinsopning av garage, manuell framsopning vid behov samt högtryckspolning av tak och väggar vid behov.

Maskinsopning

Vi uför sandupptagning med maskin..

Manuell sopning

Vi uför manuell framsopning vid behov.

Underhållssopning

Vi uför maskinell och manuell sopning av hårdgjorda ytor.

Vintersandsopning

Vi uför maskinell och manuell sopning av vintersand.