Snöröjning

Alla snöröjningsarbeten utförs med utgångspunkt från ett gemensamt skriftligt avtal, ritningar och skisser.

Maskinplogning och maskinell sandning

Vi plogar och sandar berörda ytor.

Handskottning och handsandning

Vi utför handskottning och handsandning av berörda ytor.

Halkbekämpning

Vi utför maskinell- och manuell sandning av berörda ytor.

Bortforsling av snö

Vi utför utlastning och bortforsling med lastmaskin och lastbil.

Ishackning

Vi utför manuell hackning av is på berörda ytor (trappor, entréer etc.).

Påfyllning av vintersandlådor

Vi fyller på vintersandlådor.

Uthyrning av vintersandlådor

Vi hyr ut vintersandlådor.