Lekplatsunderhåll

Alla lekutrustningsarbeten utförs med utgångspunkt från ett gemensamt skriftligt avtal, ritningar och skisser.

Gungställning/klätterställning

Vi byter/fyller på reaxsand/gungsand
(enligt gällande säkerhetsföreskrifter).

Leksandlådor

Vi byter/fyller på sand.

Montering

Vår utför anläggning av ny lekplats och montering av lekutrustning enligt gällande säkerhetsföreskrifter.

Säkerhetsbesiktning av lekredskap/lekutrustning

Vår certifierade besiktningsman utför säkerhetsbesiktning.